Štartovné

Štartovné je nutné uhradiť na účet usporiadateľa (SK4683300000002602002731) podľa termínov stanovujúcich na konkrétnom podujatí (2 vlny registrácií).

Do poznámky napíšte názov tímu/svoje meno.
Druhou podmienkou je zaslanie potvrdenia o uhradení platby na turnajový mail: office3x3florbal.sk – postačuje napr. printscreen obrazovky s uhradenou platbou (urýchli to potvrdenie registrácie).

Maily posielajte automaticky a bez vyzvania s predmetom mailu: Potvrdenie o platbe – názov tímu – turnaj/mesto.

REGISTRÁCIA tímu, ktorého štartovné nebude vopred vyplatené, bude vyradený z turnaja. Zaplatené štartovné je nevratné, resp. bude vrátené iba v prípade zrušenia turnaja zo strany organizátora.

Turnajov sa môžu zúčastniť IBA registrované tímy alebo jednotlivci so zaplateným štartovným.

POPLATOK za štartovné:

10€ na hráča/osoba
20€ (2hráči)

30€ za tím (3hráči)
40€ za tím (4hráči)
50€ za tím (5hráči)

40€za tím (3hráči + 1brankár)
50€
 za tím (4hráči + 1brankár)
60€ za tím (5hráči + 1brankár)

Konkrétne dátumy sú uvedené pri jednotlivých turnajoch.

Generálny partner

Hlavný partner

Zlatý partner

Zlatý partner

Copyright © 2023 3x3 Sport All rights reserved. Create by Mgraf.sk.