Pravidlá

Organizátori (LEJO & 3x3sport)
KONTAKT: office@www.3x3sport.sk
TERMÍNY (dátumy turnajov) – viď rozpis turnajov
REGISTRÁCIA možná len cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR na webe

HERNÝ FORMÁT
3x3Florbal – (3+0) MINIMÁLNE 3 HRÁČI , MAXIMÁLNE 5 HRÁČOV
– Street formát
– malé bránky (90×60)

3x3Florbal – (3+1) MINIMÁLNE 3 HRÁČI + BRANKÁR, MAXIMÁLNE 5 HRÁČOV + BRANKÁR
– s brankármi

VEKOVÉ OBMEDZENIE:
od 14 rokov, možná 1 výnimka 13 rokov – nutnosť požiadať organizátora o výnimku, ktorú organizátor buď schváli/neschváli.

HRACÍ ČAS:
Základné skupiny: 2×6 minút alebo 2×8 minút superhrubý čas. (podľa počtu tímov na turnaji)
Play-off: 2×6 minút superhrubý čas. Stopuje sa posledných 30 sekúnd zápasu (Iba v playoff).
Čas sa zastavuje okrem posledných 30 sekúnd zápasu v playoff aj vo výnimočných situáciách (riešenie technických problémov alebo pri zranení)
Time out povolený len v play-off, max na 30 sekúnd.

HRACIA PLOCHA:
Ihrisko rozmer 20×10 metrov – ohraničenie mantinelmi – organizátor si vyhradzuje právo meniť veľkosť a počet ihrísk

ZNAČENIA:
Na hracej ploche sa nachádza značka v strede hracej plochy – stredový bod, odkiaľ sa rozohráva buly.
Bránkovisko o rozmere 90x40cm (v tomto priestore sa hráči nemôžu zdržiavať.
Trestný bod medzi vlastným bránkoviskom a stredovou čiarou, určený pre trestné strely.

SYSTÉM TURNAJA:
podľa počtu prihlásených tímov budú účastníci rozdelení do skupín (v drvivej väčšine sú rozdelený do 4-členných skupín, kde hrá každý s každým). Do play off postúpi vopred určený počet tímov. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu rozpisu.

BODOVANIE VÝSLEDKOV:
Výhra 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov

V prípade bodovej zhody dvoch a viacerých tímov budú rozhodovať:
Počet bodov vo vzájomných zápasoch
Rozdiel skóre vzájomných zápasov
Celkový počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch
Celkový rozdiel skóre
Celkový počet strelených gólov
Losovanie

PRIESTUPKY:
V prípade menšieho priestupku môže nariadiť rozhodca voľný úder z miesta priestupku. V prípade vážnejšieho priestupku môže určiť rozhodca TRESTNÚ STRELBU/TRESTNÉ STRIEĽANIE aj v prípade, že sa priestupok nekonal v blízkosti brány. Za vážne porušenie pravidiel môže rozhodca udeliť hráčovi TREST do konca zápasu. (1-2minútové tresty sa neudeľujú).

HLAVNÉ PRIESTUPKY:
sekanie, hrubosť, nešportové správanie, vysoká hokejka.

TRESTNÁ STRELA (priestupok):
Namiesto 2minútového trestu, rozhodca nariadi trestnú strelu z priestupkového bodu, ktorý sa nachádza medzi vlastným bránkoviskom a stredovou čiarou.

TRESTNÁ STRELBA (v prípade formátu 3+0):
Pokiaľ sa nerozhodne počas riadnej hracej doby, nasleduje trestná strelba do prázdnej bránky z vopred určeného bodu (medzi bránkoviskom druhej brány a stredovej značky). Hráči strieľajú striedavo za sebou princípom rýchlej smrti. Hráči v rámci jedného tímu sa musia striedať.

TRESTNÉ STRIEĽANIE (v prípade formátu 3+1):
Pokiaľ sa nerozhodne počas riadnej hracej doby, nasleduje trestné strieľanie na brankárov. Hráči idú nájazdy striedavo za sebou princípom rýchlej smrti. Hráči v rámci jedného tímu sa musia striedať.

ŠTARTOVNÉ je nutné uhradiť na účet usporiadateľa (SK4683300000002602002731) podľa termínov stanovujúcich na konkrétnom podujatí (2vlny registrácií).
Do poznámky napíšte názov tímu/svoje meno.
Druhou podmienkou je zaslanie potvrdenia o uhradení platby na turnajový mail: office3x3florbal.sk – postačuje napr. printscreen obrazovky s uhradenou platbou (urýchli to potvrdenie registrácie).

POPLATOK za štartovné: 10€ / osoba

Maily posielajte automaticky a bez vyzvania s predmetom mailu: Potvrdenie o platbe – názov tímu – turnaj/mesto.
Turnajov sa môžu zúčastniť IBA registrované tímy alebo jednotlivci so zaplateným štartovným.

REGISTRÁCIA tímu, ktorého štartovné nebude vopred vyplatené, bude vyradený z turnaja. Zaplatené štartovné je nevratné, resp. bude vrátené iba v prípade zrušenia turnaja zo strany organizátora.

ZOZNAM HRÁČOV je potrebné vyplniť pri registrácii a poslať na mail organizátora: office@www.3x3sport.sk

Pokiaľ nie sú nahlásené čísla dresov vopred je ich potrebné nahlásiť na stolíku, minimálne 5 minút pred štartom zápasu. Pri zapožičaných dresoch / rozlišovacích dresoch sa čísla zapíšu pri ich preberaní.
Hráč môže štartovať IBA za jedno družstvo na konkrétnom turnaji.

Rozhodcovia: Jednotlivé zápasy rozhoduje na jednom ihrisku, jeden rozhodca.
Povrch: Hala – parkety, Gerflor – exteriérové ihrisko: umelý povrch určený na florbal
Obuv: vhodná do haly (povolená je akákoľvek športová obuv – neznečistená)
Poistenie: Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť
Ocenenia budú zabezpečené organizátorom: poháre a medaile pre všetkých na prvých troch miestach (pri väčšine turnajov aj účastnícka pamätná medaila pre všetkých hráčov)
Predzápasová príprava: Rozcvička tímov prebieha pred zápasom mimo hracej plochy
Šatne: prechodné – organizátor neručí za ponechané veci v šatniach
ČAKACIA DOBA: Meškanie na zápas – max. 2 minúty. V prípade opakovania – kontumácia 5:0 v prospech súpera.

ĎALŠIE PRAVIDLÁ:

Názvy tímov nesmú obsahovať žiadne nevhodné a vulgárne slová
Konzumácia tvrdého alkoholu a iných omamných látok je zakázaná – v prípade porušenia môže organizátor vylúčiť hráčov alebo celý tím
Riadime sa platnými pravidlami IFF (prispôsobené pravidlá danému formátu).
Každý tím musí mať určeného kapitána, ktorý jediný komunikuje s rozhodcom a rieši všetky potrebné úkony v mene tímu.
Po opustení loptičky z hracej plochy nasleduje voľný úder alebo buly z najbližšieho miesta odkiaľ loptička opustila ihrisko.
Po góle nasleduje buly bez zbytočného zdržiavania (do 10 sekúnd) – po prekročení limitu rozohráva loptičku tím, ktorý inkasoval.

Generálny partner

Hlavný partner

Zlatý partner

Zlatý partner

Copyright © 2023 3x3 Sport All rights reserved. Create by Mgraf.sk.